MULTI CONTROL s.r.o.
Mírová 97/24
703 00 Ostrava-Vítkovice

gsm: +420 776 316 181
gsm: +420 777 316 180

http://www.multicontrol.cz
info@multicontrol.cz

MĚŘENÍ A REGULACE V PRŮMYSLUVÝVOJ A VÝROBA ELEKTRONIKY

09.09.2009 - Dalkia Česká republika a.s.

Aplikace měřícího a řídícího systému MCS ve všech rozvodnách (R6kV, R22kV, R110kV) Elektrárny Třebovice od roku 1995. Při dodávkách do ETB jsme spolupracovali ss společnostmi ELTODO EG, a.s. (R110kV) (www.eltodo.cz), AUTEL a.s. (R6-OS) (autel.cz), VA TECH EZ, a.s., AmpluServis, a.s. (ampluservis.cz), Mont Karviná, a.s. (www.mont.cz) aj.

Dalkia Česká republika a.s.: www.dalkia.cz

Dalkia Česká republika a.s.
Dalkia Česká republika a.s.

Copyright © 2009
MULTI CONTROL s.r.o.