MULTI CONTROL s.r.o.
Mírová 97/24
703 00 Ostrava-Vítkovice

gsm: +420 776 316 181
gsm: +420 777 316 180

http://www.multicontrol.cz
info@multicontrol.cz

MĚŘENÍ A REGULACE V PRŮMYSLUVÝVOJ A VÝROBA ELEKTRONIKY

PRODUKTY

Nabíječ olověných akumulátorů LFCh-01

Nabíječ olověných akumulátorů LFCh-01 je malý a lehký přenosný přístroj pro nabíjení, vhodný například pro aerokluby, piloty kluzáků majitele malých motocyklů apod. Vyrábí se v menší (nezávislé nabíjení až 3 akumulátorů zároveň) a větší variantě (až 6 akumulátorů).

detail produktu »

Ethernet Controller 02

Ethernet controller EC-02 je měřicí a řídicí jednotka s ethernetovým rozhraním. Modul disponuje čtyřmi digitálními vstupy, čtyřmi digitálními výstupy a čtyřmi analogovými vstupy. EC-02 je možno rozšířit o další vstupy a výstupy pomocí modulu ECEX. Ten je možno implementovat dovnitř EC-02. Dále je možno doplnit EC-02 o externí výkonový modul ECPWR a bezdrátový modul ECRF. Rozsahy vstupů i výstupů lze volit z široké škály hodnot standardních i zákazníkem definovaných. Vstupy i výstupy jsou uživatelsky konfigurovatelné přes vestavěné webové rozhraní. To také umožňuje zobrazení měřených hodnot. Zařízení dále umožňuje konfigurování různých událostí, které se buď zaznamenávají do historie záznamů v paměti přístroje, nebo zařízení při vzniku události odešle email na nastavenou emailovou adresu.

detail produktu »

MCS

MCS je multiprocesorový distribuovaný parametrizovatelný systém pro sběr a řízení dat v reálném čase s rozlišením času na jednu milisekundu, využívající nejmodernější technologie a trendy. Jeden komunikační uzel tvoří až 248 nezávislých stanic, přičemž počet uzlů není omezen. Programové vybavení jednoho uzlu podporuje měření a ovládání více než šestnácti tisíc procesních bodů, přičemž umožňuje snadnou modifikovatelnost systému pro uživatelskou aplikaci pomocí parametrizace každého procesního bodu (filtry, převod na fyzikální jednotky, ošetření mezních stavů, apod.). Pro snadné začlenění procesního bodu do velkých datových souborů je mu při parametrizaci přiřazena 24-bitová adresa.

detail produktu »

MCS2

MCS2 je moderní systém vycházející ze zkušeností s návrhem i provozem MCS. Základní charakteristika systému MCS2 vychází z MCS, vyznačuje se ovšem nejen menšími rozměry jednotek, ale především díky využití nejnovějších trendů (LVDS sběrnice v jednotce, moderní hradlová pole Xilinx) mnohem vyšší spolehlivostí a odolností proti vnějším vlivům jako je elektromagnetické rušení, přetížitelnost vstupů apod.(moderní Hallovy sondy LEM apod.). Kromě zmíněných vlastností má MCS2 rozšířenou nabídku ovládacích i měřících funkcí ( možnost připojení displeje k VGA rozhraní přímo v rozvodné skříni, možnost doplnění SW o funkce ochran přepětí, zemní spojení, nadproud apod.). Systém má větší počet binárních výstupů a analogových stejnosměrných vstupů na jednom modulu a větší zatížitelnost binárních výstupů.

detail produktu »

Výkonový funkční generátor střídavého signálu PWG-003-33

Společnost MULTI CONTROL s.r.o. představuje na zá- kladě dlouholetých zkušeností s monitorováním a řízením provozu rozvoden vysokého napětí precizní výkonový funkční generátor střídavého signálu určený k diagnostice, simulaci a testování re- álné tří-fázové sítě. Koncepce nového přístroje spojuje filozofii předchozí verze s řadou pokročilých funkcí v uživatelsky přívětiv ém prostředí.

detail produktu »

Copyright © 2009
MULTI CONTROL s.r.o.