MULTI CONTROL s.r.o.
Mírová 97/24
703 00 Ostrava-Vítkovice

gsm: +420 776 316 181
gsm: +420 777 316 180

http://www.multicontrol.cz
info@multicontrol.cz

MĚŘENÍ A REGULACE V PRŮMYSLUVÝVOJ A VÝROBA ELEKTRONIKY

VÝKONOVÝ FUNKČNÍ GENERÁTOR STŘÍDAVÉHO SIGNÁLU PWG-003-33

Výkonový funkční generátor střídavého signálu PWG-003-33

Ke stažení:

Příručka

Zkoušky EMC

Prohlášení o shodě


Společnost MULTI CONTROL s.r.o. představuje na základě dlouholetých zkušeností s monitorováním a řízením provozu rozvoden vysokého napětí precizní výkonový funkční generátor střídavého signálu určený k diagnostice, simulaci a testování reálné třífázové sítě. Koncepce nového přístroje spojuje filozofii předchozí verze s řadou pokročilých funkcí v uživatelsky přívětivém prostředí.

Základní funkcí je výkonová generace tří-fázového napěťového a proudového signálu sinusového průběhu na šesti galvanicky oddělených analogových výstupech - třech napěťových a třech proudových. Pro náročnější aplikace přístroj umožňuje uživateli generovat obdélníkové, trojúhelníkové a pilové časové průběhy signálu. Dále přístroj umožňuje generování signálu, který má kromě základní složky další tři. Je možno generovat signál až se sedmou harmonickou složkou o frekvenci až 2,8 kHz. Parametry každého výstupního kanálu (absolutní/relativní efektivní hodnota napětí a proudu, frekvence a fázový posun) lze konfgurovat s dostatečně malým krokem v širokém rozsahu hodnot nezávisle na parametrech kanálů. Pro účely souměrných soustav lze využít společného nastavení parametrů všech tří vektorů napětí nebo proudů, případně všech šesti kanálů. Paměť umožňuje uložení libovolných konfgurací parametrů a jejich následné vyvolání pro efektivnější práci při opakované změně parametrů.

Veškerá nastavení, měřené hodnoty a úrovně menu přístroje se přehledně zobrazují na barevném grafckém displeji, přičemž aktivace příslušného kanálu je indikována LED diodou nad příslušnou výstupní bezpečnostní svorkou. Rozšířené měření frekvenčního spektra umožňuje pokrýt široký rozsah harmonických kmitočtů včetně měření parametrů jednotlivých složek a určit vliv připojené zátěže na parametry generovaného signálu. Přehledné menu přístroje se ovládá z klávesnice, ze které se rovněž zadávají číselné hodnoty veličin. K plynulému nastavení generovaných veličin lze využít rotačního enkodéru s funkcí snižování/zvyšování žádané hodnoty spolu s jejím potvrzením. Uživatelské USB rozhraní umožňuje generátor dálkově ovládat pomocí PC a také si jednoduchým nástrojem naprogramovat měřící postup a následně postupovat pouze „step up” nebo „step down” způsobem bez pracné ruční konfgurace parametrů výstupního signálu.

Během provozu přístroj provádí nepřetržité kontrolní měření generovaného napětí, proudu, dodávaného činného a simulovaného jalového výkonu a také vnitřní teploty, které vyhodnocuje za účelem zvýšení bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Vedle automatické diagnostiky je přístroj dále vybaven volitelnou funkcí akustické signalizace během generování amplitudy napětí nad stanovenou bezpečnou mezí. Mechanická konstrukce generátoru je vyrobena z leštěného hliníku odolného proti otěru. Pro snadné přenášení je opatřena dvěma úchyty na předním panelu. Výrobce poskytuje na přístroj prodlouženou záruku v délce trvání 36 měsíců.

« zpět na produkty

Copyright © 2009
MULTI CONTROL s.r.o.